Quyền riêng tư

FlatPyramid Chính sách bảo mật

 

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và ưu tiên cao cho FlatPyramid. Chúng tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào có được trực tuyến mà không có sự cho phép từ người dùng gửi và chúng tôi sẽ không bao giờ. Tất cả thông tin được thu thập bởi Flat Pyramid chỉ được sử dụng cho mục đích nâng cao chức năng và mức độ dịch vụ mà chúng tôi có thể cung cấp cho người dùng. Chúng tôi không lưu trữ thông tin thẻ tín dụng trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi để đảm bảo an ninh. Tất cả các giao dịch sử dụng bảo mật SSL để mã hóa.

CHÍNH SÁCH ANTI-SPAM

Chúng tôi ghét e-mail thương mại không được yêu cầu nhiều như bạn làm. Còn được gọi là Spam hoặc e-mail rác, nó là một dịch vụ cho cộng đồng Internet. Chúng tôi hoàn toàn tán thành và tuân thủ các yêu cầu của Đạo luật CAN-SPAM của 2003 (Kiểm soát hành vi khiêu dâm và Luật khiêu dâm không được yêu cầu) và tất cả các luật thương mại không được yêu cầu áp dụng khác. Nếu bạn đăng ký nhận bản tin điện tử hoặc thông tin liên lạc khác từ chúng tôi hoặc trang web của chúng tôi, bạn sẽ luôn có tùy chọn hủy đăng ký ngay lập tức. Nếu bạn có thêm câu hỏi, nhận xét hoặc quan tâm, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi e-mail để hỗ trợ [tại]flatpyramid.com và cung cấp cho chúng tôi thông tin liên quan đến mối quan tâm của bạn.

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

XIN VUI LÒNG ĐỌC. VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY LÀ ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ TRANG WEB KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN.

Tôi nhận thấy

II. Thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập

III. Đăng ký Bản tin E-mail

IV. Tài khoản người dùng

V. Khuyến mãi và Mua hàng Đặc biệt; Gửi nội dung sẽ được xuất bản

VI. Thông tin được thu thập bởi các phương tiện hoặc phương tiện khác

VII. Thông tin về người khác

VIII. Dịch vụ khách hàng

IX. Thông tin không nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập

X. Cookie và Công nghệ liên quan

XI. Thông báo đặc biệt về trẻ em dưới 13 tuổi

XII. Sử dụng, Tiết lộ và Chia sẻ Thông tin

a. Thông tin không thể nhận dạng cá nhân

b. Thông tin cá nhân

XIII. Cam kết bảo mật dữ liệu của chúng tôi

XIV. Siêu liên kết đến và từ các trang web khác

XV. Đồng ý xử lý tại Hoa Kỳ

XVI. Liên hệ với chúng tôi về quyền riêng tư

XVII. Thông báo về các thay đổi

XVIII. Tuân thủ GDPR

____________________________________________________________________________

Tôi nhận thấy Trang web của liên kết trực tuyến đề cập đến trang web tại https: // www.flatpyramid.com và tất cả các miền phụ và các miền liên quan. Trang web này được sở hữu hoặc điều hành bởi FlatPyramidvà / hoặc các công ty con của nó tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (gọi chung là CÔNG TY ĐỔI). Chính sách quyền riêng tư này (Chính sách bảo mật của người dùng), áp dụng cho thông tin mà bạn cung cấp cho CÔNG TY thông qua trang web này và / hoặc bằng cách sử dụng các dịch vụ khác (gọi chung là Dịch vụ trên mạng) có thể được cung cấp bởi các phương tiện hoặc phương tiện khác, bao gồm cả như đã đặt bên dưới và như được định nghĩa trong áp dụng Điều khoản sử dụng hoặc các điều khoản khác. Chính sách bảo mật này nhằm cung cấp cho bạn thông báo về các hoạt động quản lý thông tin của CÔNG TY, bao gồm các loại thông tin được thu thập, cách sử dụng và bảo vệ và mức độ bạn có thể kiểm soát việc duy trì và chia sẻ thông tin của mình. Việc bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ hoặc Trang web nào của CÔNG TY cấu thành sự chấp nhận Chính sách quyền riêng tư này và mọi điều khoản hiện hành khác. Chính sách bảo mật này là một phần và được kết hợp bằng cách tham khảo các Điều khoản và Điều kiện cho trang web này.

II. Thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập CÔNG TY tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ của mình. Thông tin nhận dạng cá nhân như vậy được thu thập bao gồm tên, địa chỉ giao hàng, địa chỉ thanh toán, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin thanh toán như email PayPal và số thẻ tín dụng của bạn.

III. Đăng ký bản tin email Để đăng ký nhận bản tin email của chúng tôi, nếu có, bạn sẽ cần cung cấp địa chỉ email của bạn. Bạn cũng có thể được yêu cầu thông tin khác khi bạn đăng ký.

IV. Tài khoản người dùng Để sử dụng của chúng tôi blogs, vé hỗ trợ, phòng trò chuyện, bảng tin và một số Dịch vụ khác, bạn sẽ cần phải đăng ký và tạo tài khoản người dùng (Tài khoản người dùng trực tuyến). Không có chi phí để tạo Tài khoản Người dùng trong hầu hết các trường hợp. Bạn có thể được yêu cầu chọn một tên người dùng, tên hiển thị hoặc tên thành viên (mỗi tên, một tên người dùng của người dùng) và mật khẩu. Vui lòng không sử dụng tên thật của bạn hoặc tên thật của người khác khi chọn Tên người dùng. Bạn cũng sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân và thông tin khác về bản thân, như tên và họ, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email. Xin lưu ý rằng Tên người dùng của bạn sẽ có sẵn cho công chúng trên Internet trong khi bạn tham gia vào một số Dịch vụ, như blogs, vé hỗ trợ, phòng trò chuyện, diễn đàn hoặc bảng tin, vì vậy bạn nên thận trọng khi sử dụng các Dịch vụ này.

Chính sách bảo mật này không áp dụng cho bất kỳ thông tin nào bạn có thể tiết lộ công khai trong các Dịch vụ đó. Trong một số trường hợp, bạn có thể chọn tạo một Hồ sơ công khai trên cộng đồng, có sẵn cho những người khác trên Internet. Hồ sơ công khai được quản lý hoàn toàn bởi bạn và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của Hồ sơ công khai của bạn và trạng thái riêng tư của bạn. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động hoặc chính sách nào của bất kỳ bên thứ ba nào thu thập bất kỳ thông tin nào mà người dùng có thể tiết lộ trên các diễn đàn người dùng hoặc các khu vực công cộng khác của Trang web này. Bạn cũng chịu trách nhiệm duy trì và cập nhật thông tin đăng ký trong Tài khoản người dùng của bạn với thông tin hiện tại và đầy đủ.

Bạn có thể truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa Hồ sơ công khai của mình bằng cách đăng nhập vào Tài khoản người dùng và làm theo các hướng dẫn tại đó. Bạn cũng có thể gửi e-mail để hỗ trợ [tại]flatpyramid.com hoặc mở một vé hỗ trợ để yêu cầu hủy kích hoạt Tài khoản người dùng của bạn. Vui lòng xem lại các hạn chế của chúng tôi về việc sử dụng và hướng dẫn cho Cộng đồng của chúng tôi blogs ở vùng caoBlog Nguyên tắc Đăng bàiCho các trang web. Bạn có thể hủy đăng ký nhận e-mail thương mại từ Trang web bằng cách nhấp vào liên kết có trong các e-mail đó được gửi cho bạn. Bạn nên lưu ý rằng không phải lúc nào cũng có thể xóa hoàn toàn hoặc sửa đổi thông tin trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có thể đưa ra chính sách trong đó thông tin người dùng sẽ bị xóa sau một khoảng thời gian nhất định và do đó, thông tin người dùng của bạn có thể không còn tồn tại trong (các) cơ sở dữ liệu hoạt động của CÔNG TY. Ngoài ra, ngay cả khi bạn chọn hủy đăng ký hoặc sửa đổi cài đặt Tài khoản người dùng của mình, CÔNG TY có quyền liên hệ với bạn về tài khoản của bạn và việc bạn sử dụng Trang web này.

V. Khuyến mãi và mua hàng đặc biệt; Đệ trình nội dung sẽ được công bố

Để tham gia một số Dịch vụ như rút thăm trúng thưởng, các cuộc thi và khảo sát (Chương trình khuyến mãi đặc biệt, hoặc để mua hàng trực tuyến (Mua hàng trên mạng), bạn sẽ cần cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, như tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email , số điện thoại và ngày sinh. Thông tin của bạn có thể được CÔNG TY hoặc bên thứ ba thu thập, chẳng hạn như nhà đồng tài trợ hoặc nhà cung cấp có liên quan hoặc cung cấp dịch vụ liên quan đến Khuyến mãi đặc biệt hoặc đối tác thương mại điện tử trong trường hợp Mua hàng. Nếu bạn thực hiện Mua hàng hoặc tham gia rút thăm trúng thưởng hoặc Khuyến mãi đặc biệt khác trên một trong các trang web của chúng tôi hoặc thông qua Dịch vụ của chúng tôi, CÔNG TY sẽ thu thập thông tin cá nhân của bạn và bạn được coi là đồng ý cho chúng tôi cung cấp thông tin của bạn cho các bên thứ ba cung cấp dịch vụ nhất định như như xử lý các giao dịch thẻ tín dụng, dịch vụ khách hàng, khuyến mãi hoặc quản trị rút thăm trúng thưởng, thực hiện đơn hàng và / hoặc giao giải thưởng, nếu có. (Như được mô tả đầy đủ dưới đây trong Sử dụng, tiết lộ và chia sẻ thông tin dưới đây - Thông tin nhận dạng cá nhân, các bên thứ ba này bị cấm sử dụng thông tin này cho mục đích tiếp thị của riêng họ và / hoặc chia sẻ, bán hoặc phân phối bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của khách hàng của chúng tôi, trừ khi bạn chọn tham gia sử dụng thêm và / hoặc tiết lộ bởi các bên thứ ba, theo chính sách bảo mật tương ứng của họ.).

Ngoài ra, bằng cách tham gia rút thăm trúng thưởng hoặc Khuyến mãi đặc biệt khác, bạn đồng ý với các quy tắc chính thức chi phối chương trình rút thăm trúng thưởng hoặc Khuyến mãi đặc biệt khác, có thể chứa các yêu cầu cụ thể của bạn, bao gồm, trừ trường hợp pháp luật cấm, cho phép (các) nhà tài trợ quảng cáo để sử dụng tên, giọng nói hoặc ý thích của bạn trong quảng cáo hoặc tiếp thị liên quan đến chương trình khuyến mãi. Nếu bạn mua hàng hoặc tham gia chương trình khuyến mãi (chẳng hạn như rút thăm trúng thưởng) mà CÔNG TY đang tham gia trên trang web của bên thứ ba (hoặc thông qua một số phương tiện hoặc phương tiện khác), chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin của bạn từ bên thứ ba nếu bạn chọn tham gia để nhận thêm thông tin liên lạc từ chúng tôi hoặc chúng tôi được yêu cầu thực hiện một số chức năng liên quan đến hoạt động của bạn (ví dụ: gửi đơn đặt hàng hoặc giao giải thưởng). Nếu bạn gửi tới Trang web một nhận xét, ảnh hoặc nội dung khác sẽ được xuất bản, trực tuyến hoặc ngoại tuyến (bao gồm cả trên không, trong DVD hoặc bất kỳ định dạng nào khác), chúng tôi có thể xuất bản tên của bạn hoặc thông tin nhận dạng cá nhân khác liên quan đến xuất bản nội dung và bạn được coi là cho phép chúng tôi làm như vậy.

VI. Thông tin được thu thập bởi các phương tiện hoặc phương tiện khác

Trong một số tình huống, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cá nhân và thông tin khác về bạn thông qua các phương tiện khác, trực tiếp hoặc gián tiếp. Ví dụ: nếu bạn truy cập bất kỳ nội dung CÔNG TY nào hoặc mua nội dung đó thông qua nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn hoặc thông qua bên thứ ba khác, CÔNG TY có thể thu thập thông tin trực tiếp từ bạn hoặc thông qua bên thứ ba. Tương tự, nếu bạn sử dụng phần mềm của chúng tôi hoặc cung cấp thông tin cho các công ty khác chia sẻ thông tin về khách hàng của họ, chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin về bạn. Trong mỗi trường hợp này, CÔNG TY sẽ áp dụng chính sách này cho bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào.

VII. Thông tin về người khác

Một số Trang web và Dịch vụ của CÔNG TY có thể yêu cầu bạn gửi thông tin nhận dạng cá nhân về người khác. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của một người bạn hoặc bạn của bạn cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân về bạn, để gửi email một tính năng từ Trang web, địa chỉ email mà bạn hoặc bạn của bạn cung cấp cho chúng tôi cho các hoạt động đó sẽ không được sử dụng để gửi cho bạn hoặc bạn của bạn thông tin liên lạc email khác trừ khi được tiết lộ tại thời điểm bạn cung cấp thông tin. Một hồ sơ của giao dịch đó sẽ được duy trì như được cho phép và / hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

VIII. Dịch vụ khách hàng

Một số Dịch vụ có thể cung cấp hỗ trợ và hỗ trợ kỹ thuật thông qua các trung tâm dịch vụ khách hàng qua điện thoại, trò chuyện trực tuyến hoặc e-mail. Bất cứ khi nào bạn liên lạc với dịch vụ khách hàng, bạn sẽ làm như vậy với sự hiểu biết rằng nhà điều hành có thể xem và thay đổi thông tin trong Tài khoản người dùng của bạn để cung cấp hỗ trợ mà bạn cần.

IX. Thông tin không thể nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập

Là một phần của quy trình đăng ký một số Dịch vụ, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin không nhận dạng cá nhân bạn. Ví dụ: bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến sở thích cá nhân, thói quen mua hàng và những thứ tương tự. Thông tin này thường là tùy chọn nhưng có thể được bao gồm trong hồ sơ Tài khoản người dùng của bạn. CÔNG TY yêu cầu thông tin này để hiểu bạn hơn và cũng chú ý đến các dịch vụ, chương trình hoặc ưu đãi mới mà bạn có thể quan tâm. Trong nhiều trường hợp, CÔNG TY sẽ tự động thu thập một số thông tin không thể nhận dạng cá nhân về việc bạn sử dụng các trang web và Dịch vụ của mình.

CÔNG TY có thể thu thập, trong số những thứ khác, thông tin liên quan đến loại trình duyệt Internet hoặc hệ điều hành máy tính bạn đang sử dụng, tên miền của nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn, đường dẫn nhấp chuột của bạn qua các trang web của CÔNG TY hoặc nhấp chuột qua từ một e -mail, Trang web hoặc quảng cáo được liên kết đến hoặc từ trang web CÔNG TY khi bạn truy cập và địa chỉ IP của bạn. Để làm điều này, CÔNG TY có thể sử dụng cookie và công nghệ khác (xem bên dưới). Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ không dây của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể tự động thu thập thông tin như loại thiết bị không dây bạn đang sử dụng, số nhận dạng di động của bạn (được chỉ định bởi nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của bạn) và nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. Việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ của chúng tôi và thông tin được cung cấp thông qua các công nghệ này sẽ ẩn danh trừ khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân hoặc đã cung cấp thông tin đó trong quá khứ.

X. Cookies và Công nghệ liên quan

Các trang hoặc thông điệp email của trang web này có thể chứa cookie, đèn hiệu web (còn được gọi là gifs rõ ràng) hoặc các công nghệ tương tự khi chúng có sẵn. Cookies là các tệp thông tin mà Trang web này có thể đặt trên máy tính của bạn để cung cấp chức năng mở rộng. CÔNG TY có thể sử dụng cookie cho một số mục đích, chẳng hạn như theo dõi các mẫu sử dụng trên Trang web, đo lường hiệu quả của quảng cáo, hạn chế nhiều phản hồi và đăng ký, tạo điều kiện cho bạn có thể điều hướng Trang web và là một phần của quy trình xác minh hoặc sàng lọc. Hầu hết các trình duyệt được thiết lập để chấp nhận cookie. Hầu hết các trình duyệt sẽ cho phép bạn xóa cookie khỏi ổ cứng máy tính, chặn chấp nhận cookie hoặc nhận cảnh báo trước khi cookie được lưu trữ. Bạn nên tham khảo hướng dẫn trình duyệt, màn hình của Help Help, hoặc tài nguyên tương tự để tìm hiểu thêm về cách quản lý cookie và có thể đặt lại trình duyệt của bạn để từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi bằng cách chỉ ra điều này trong tùy chọn, tùy chọn, hoặc tương tự như menu trong trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, có thể một số phần của Trang web này sẽ không hoạt động chính xác nếu bạn tắt cookie và bạn có thể không tận dụng được một số tính năng của Trang web này. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​với nhà cung cấp / nhà sản xuất trình duyệt của bạn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc tắt cookie.

Các trang web của CÔNG TY có thể bao gồm quảng cáo cho bên thứ ba và các sản phẩm của họ và những quảng cáo của bên thứ ba đó có thể bao gồm cookie hoặc đèn hiệu web do bên thứ ba phục vụ.

CÔNG TY không kiểm soát cookie trong quảng cáo của bên thứ ba như vậy và khách truy cập được khuyến khích kiểm tra chính sách bảo mật của nhà quảng cáo và / hoặc dịch vụ quảng cáo để tìm hiểu về việc họ sử dụng cookie và công nghệ khác.

Chính sách bảo mật của CÔNG TY không bao gồm việc sử dụng thông tin được thu thập từ bạn bởi các máy chủ quảng cáo bên thứ ba. Các công ty này có thể sử dụng thông tin (không bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn) về các lần truy cập của bạn đến trang web này và các trang web khác để cung cấp quảng cáo trên trang web này và các trang web khác về hàng hóa và dịch vụ có thể quan tâm bạn. Đèn hiệu web là một hình ảnh đồ họa nhỏ cho phép bên đặt đèn hiệu web theo dõi và thu thập thông tin nhất định về người xem trang web, tài liệu dựa trên web hoặc thông điệp email, chẳng hạn như loại trình duyệt yêu cầu web đèn hiệu, địa chỉ IP của máy tính mà đèn hiệu web được gửi đến và thời gian đèn hiệu web được xem. Đèn hiệu web có thể rất nhỏ và vô hình đối với người dùng, nhưng nói chung, bất kỳ hình ảnh điện tử nào được xem như một phần của trang web hoặc e-mail, bao gồm nội dung dựa trên HTML, có thể hoạt động như đèn hiệu web. CÔNG TY có thể sử dụng đèn hiệu web để đếm khách truy cập vào các trang web trên Trang web hoặc để theo dõi cách người dùng của chúng tôi điều hướng Trang web và CÔNG TY có thể bao gồm đèn hiệu web trong thư e-mail để đếm số lượng thư được gửi thực sự, hành động hoặc chuyển tiếp.

XI. Thông báo đặc biệt về trẻ em dưới 13

CÔNG TY nhận ra sự nhạy cảm của thông tin cá nhân liên quan đến trẻ em dưới độ tuổi 13 và do đó cung cấp thông báo đặc biệt này. CÔNG TY cam kết tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành liên quan đến trẻ em, bao gồm Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em (COP COPPA). Trừ những trường hợp giới hạn được COPPA cho phép, CÔNG TY sẽ không cố ý thu thập, duy trì hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ một đứa trẻ theo 13 mà không có sự đồng ý trước từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của đứa trẻ đó. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ đã phát hiện ra rằng con bạn dưới độ tuổi 13 đã gửi thông tin cá nhân của mình mà không có sự cho phép hoặc chấp thuận của bạn, CÔNG TY sẽ nỗ lực hợp lý để xóa thông tin khỏi danh sách hoạt động của nó, theo yêu cầu của bạn. Để yêu cầu xóa thông tin của con bạn, vui lòng gửi e-mail để hỗ trợ [tại]flatpyramid.com và chắc chắn bao gồm trong tin nhắn của bạn cùng tên người dùng và mật khẩu và / hoặc địa chỉ e-mail mà con bạn đã gửi. CÔNG TY khuyến khích phụ huynh và người giám hộ dành thời gian trực tuyến với con cái để làm quen với các loại nội dung có sẵn trên các trang web của CÔNG TY và Internet nói chung.

XII. Sử dụng, tiết lộ và chia sẻ thông tin

a. Thông tin không thể nhận dạng cá nhân

Đôi khi, COMPANY có thể sử dụng và chia sẻ với bên thứ ba thông tin người dùng tổng hợp, không nhận dạng cá nhân để hiển thị thông tin nhân khẩu học và sở thích chung giữa những người dùng các trang web COMPANY. Khi bạn truy cập hoặc tải xuống thông tin từ Trang web này, máy chủ web của chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin sử dụng trang web. Thông tin sử dụng Trang web là thông tin không nhận dạng cá nhân mô tả cách khách truy cập của chúng tôi sử dụng Trang web. Nó có thể bao gồm số lượng và tần suất khách truy cập vào mỗi trang web và thời gian lưu trú của họ, loại trình duyệt, dữ liệu liên kết giới thiệu xác định trang web đã truy cập trước và sau khi truy cập Trang web và địa chỉ IP (xem bên dưới để biết thêm thông tin về IP địa chỉ). COMPANY có thể sử dụng địa chỉ IP cho một số mục đích, chẳng hạn như quản trị hệ thống, thường để xác định vị trí máy chủ của máy tính của bạn, để báo cáo thông tin tổng hợp cho các đối tác kinh doanh của chúng tôi hoặc để kiểm tra việc sử dụng Trang web. Chúng tôi cũng có thể xác định độ phân giải màn hình của bạn và công nghệ có sẵn để cung cấp cho bạn phiên bản thích hợp nhất của trang web, e-mail hoặc dịch vụ tương tự.

b. Thông tin cá nhân

CÔNG TY sử dụng thông tin về bạn để cung cấp Dịch vụ mà bạn yêu cầu, để thông báo cho bạn về những thay đổi ảnh hưởng đến Dịch vụ của chúng tôi hoặc tài khoản của bạn, để thông báo cho bạn về các Dịch vụ hoặc ưu đãi khác mà bạn có thể quan tâm cũng như cải thiện và nâng cao các trang web và Dịch vụ của chúng tôi . Nếu bạn cung cấp cho CÔNG TY thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý và phù hợp để bảo vệ công ty khỏi bị tiết lộ trái phép. Nếu bạn chọn nhận e-mail từ chúng tôi, bạn luôn có thể từ chối các tin nhắn tiếp thị trong tương lai bằng cách làm theo các hướng dẫn trong mỗi tin nhắn để không hủy đăng ký. Tuy nhiên, nếu bạn chọn từ chối nhận thông báo tiếp thị, chúng tôi có quyền liên hệ với bạn về tình trạng tài khoản, hỗ trợ kỹ thuật, thông tin sản phẩm, thay đổi điều khoản tài khoản và bất kỳ vấn đề nào khác có thể ảnh hưởng đến dịch vụ của chúng tôi với bạn và / hoặc bất kỳ vấn đề nào khác sản phẩm bạn đã mua từ chúng tôi hoặc đăng ký với chúng tôi, nếu có.

Như đã nêu trong Điều khoản và Điều kiện, bạn sẽ được coi là đã đồng ý tiết lộ và sử dụng bởi chủ sở hữu hoặc nhà điều hành tiếp theo của Trang web hoặc Dịch vụ của CÔNG TY, về bất kỳ thông tin nào về bạn có trong cơ sở dữ liệu CÔNG TY hiện hành, nếu CÔNG TY hoặc một trong các công ty của mình chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình đối với bất kỳ thông tin nào của bạn tại thời điểm sáp nhập, mua lại hoặc bán tất cả hoặc đáng kể tất cả tài sản của CÔNG TY hoặc của Công ty đó liên quan đến trang web hoặc Dịch vụ hiện hành cho chủ sở hữu tiếp theo hoặc nhà điều hành. Trong trường hợp sáp nhập, mua lại hoặc bán như vậy, việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ liên quan nào biểu thị sự đồng ý của bạn bị ràng buộc bởi Điều khoản và Điều kiện, Chính sách bảo mật và Chính sách bảo mật của Chủ sở hữu hoặc nhà điều hành tiếp theo của Trang web hoặc Dịch vụ . CÔNG TY và các công ty của mình có thể làm việc cùng nhau để cung cấp các phần của Trang web CÔNG TY và một số Dịch vụ (ví dụ: để hoàn thành các giải thưởng giành được trong rút thăm trúng thưởng hoặc để cung cấp hỗ trợ khác cho Dịch vụ). Các công ty này sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách quyền riêng tư này.

Như đã nói ở trênThông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập - Khuyến mãi và mua hàng đặc biệt; Đệ trình nội dung sẽ được công bốCông ty cũng có thể làm việc với các bên thứ ba để cung cấp một số Dịch vụ trên trang web của chúng tôi. Liên quan đến các Dịch vụ đó, bạn được coi là đồng ý cho chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba cung cấp dịch vụ như xử lý giao dịch thẻ tín dụng, dịch vụ khách hàng, quản trị khuyến mãi, thực hiện đơn hàng và / hoặc giải thưởng, nếu có. Các bên thứ ba cung cấp hoặc tham gia Dịch vụ trên Trang web của CÔNG TY bị cấm sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng của chúng tôi cho mục đích tiếp thị và / hoặc chia sẻ, bán hoặc sử dụng thông tin đó, trừ khi bạn chọn tham gia tiếp thị, chia sẻ hoặc sử dụng khác bởi các bên thứ ba.

Nếu bạn không muốn thông tin của mình được sử dụng để tiếp thị (hoặc các mục đích khác không liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ CÔNG TY) bởi bên thứ ba tham gia Dịch vụ trên một trong các trang web của chúng tôi, đừng chọn sử dụng bởi bên thứ ba đó khi bạn đăng ký tham gia Dịch vụ. Xin lưu ý rằng bất cứ khi nào bạn chọn tham gia nhận thông tin liên lạc trong tương lai từ bên thứ ba, thông tin của bạn sẽ tuân theo chính sách bảo mật của bên thứ ba. Nếu sau đó bạn quyết định rằng bạn không muốn bên thứ ba sử dụng thông tin của mình, bạn sẽ cần liên hệ trực tiếp với bên thứ ba, vì chúng tôi không kiểm soát việc bên thứ ba sử dụng thông tin như thế nào. Bạn phải luôn xem lại chính sách quyền riêng tư của bất kỳ bên nào thu thập thông tin của bạn để xác định cách thực thể đó sẽ xử lý thông tin của bạn.

CÔNG TY sẽ không chia sẻ, bán, thuê hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào mà chúng tôi đã thu thập trừ khi được nêu ở đây, hoặc trong các trường hợp sau đây; 1) nơi chúng tôi cung cấp cho các công ty mà chúng tôi có liên kết, với thông tin của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ mà chúng tôi cảm thấy có thể quan tâm đến bạn và những người sau đó có thể liên hệ với bạn qua điện thoại hoặc thư trực tiếp (trừ khi bạn đã từ chối các chương trình tiếp thị của họ các thủ tục được đặt ra bởi họ - Xem của chúng tôi Quyền riêng tư của California bên dưới để biết thêm thông tin); 2) khi chúng tôi được yêu cầu bởi luật pháp, quy trình pháp lý hoặc lệnh của tòa án để tiết lộ; 3) khi việc tiết lộ là cần thiết để xác định, liên hệ hoặc đưa ra hành động pháp lý chống lại ai đó có thể gây ra hoặc gây tổn hại hoặc can thiệp vào quyền hoặc tài sản của CÔNG TY, người dùng Trang web CÔNG TY khác hoặc bất kỳ ai khác; hoặc 4) để trả lời một cuộc điều tra, yêu cầu hoặc khiếu nại mà bạn đã thực hiện. CÔNG TY cũng có thể sử dụng địa chỉ IP mà nó thu thập hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ Internet, để xác định người dùng nếu chúng tôi thấy cần tuân thủ luật pháp, để thực thi việc tuân thủ Chính sách bảo mật này hoặc Điều khoản và điều kiện của chúng tôi hoặc để bảo vệ trang web, khách hàng của chúng tôi hoặc khác.

CALIFORNIA QUYEN RIENG TU

Nếu bạn là cư dân California và khách hàng của chúng tôi, Cal. Dân sự. Mã § 1798.83 cho phép bạn yêu cầu một số thông tin nhất định về việc chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân cho các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị trực tiếp của họ. Để yêu cầu thông tin này, vui lòng gửi e-mail để hỗ trợ [tại]flatpyramidCom.

XIII. Cam kết bảo mật dữ liệu của chúng tôi

Mặc dù CÔNG TY có các biện pháp phòng ngừa hợp lý và phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị tiết lộ trái phép và để ngăn chặn các vi phạm bảo mật có thể có trong Trang web, Dịch vụ và cơ sở dữ liệu khách hàng của chúng tôi, không có trang web, truyền Internet, hệ thống máy tính hoặc kết nối không dây hoàn toàn an toàn. Do đó, CÔNG TY không thể đảm bảo rằng việc truy cập trái phép, hack, mất dữ liệu hoặc các vi phạm khác sẽ không bao giờ xảy ra. Việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ của CÔNG TY có nguy cơ của riêng bạn. CÔNG TY khuyên bạn nên thực hiện các bước để giữ thông tin của bạn an toàn bằng cách ghi nhớ mật khẩu hoặc giữ nó ở nơi an toàn (tách biệt với thông tin tài khoản của bạn), đăng xuất khỏi Tài khoản người dùng và đóng trình duyệt Web của bạn. Bất cứ khi nào bạn cung cấp cho CÔNG TY thông tin nhạy cảm hoặc bí mật (ví dụ: số thẻ tín dụng cho Mua hàng), CÔNG TY sẽ thực hiện các bước hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ thông tin bằng cách thiết lập kết nối an toàn với trình duyệt Web của bạn. CÔNG TY sử dụng một công nghệ bảo mật được gọi là lớp bảo mật (lớp SSL SSL) để bảo vệ việc truyền thông tin thanh toán đến trang web. Trừ khi có quy định khác trong tài liệu này hoặc trên Trang web nơi bạn thực hiện Mua hàng, số thẻ tín dụng chỉ được sử dụng để xử lý thanh toán và không được giữ lại cho mục đích tiếp thị.

XIV. Siêu liên kết đến và từ các trang web khác

Các trang web CÔNG TY có thể đóng khung và / hoặc chứa các liên kết đến hoặc quảng cáo về các trang web không phải của CÔNG TY. Các trang web khác cũng có thể tham khảo, quảng cáo hoặc liên kết đến Trang web CÔNG TY. CÔNG TY không xác nhận hoặc tài trợ cho các trang web khác, không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật hoặc nội dung của các trang web không phải CÔNG TY, từ chối mọi tuyên bố hoặc xác nhận trên các trang web đó và từ chối và từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến việc bạn sử dụng và nội dung trên, các trang web và quảng cáo khác.

XV. Đồng ý chế biến tại Hoa Kỳ

Bằng cách cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào cho CÔNG TY, tất cả người dùng, bao gồm, nhưng không giới hạn, người dùng ở các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu, hoàn toàn hiểu và đồng ý rõ ràng với Chính sách quyền riêng tư này và thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin đó trong Nước Mỹ.

XVI. Liên hệ với chúng tôi về quyền riêng tư

CÔNG TY được dành riêng để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và hoan nghênh ý kiến ​​và câu hỏi về Chính sách bảo mật này. Bạn có thể gửi e-mail câu hỏi hoặc nhận xét của mình tới: support [at]flatpyramid. Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin được cung cấp cho các địa chỉ hoặc biểu mẫu email này cho các mục đích tiếp thị không liên quan đến yêu cầu của bạn.

XVII. Thông báo về các thay đổi

CÔNG TY có quyền thay đổi Chính sách bảo mật này và Điều khoản và Điều kiện của nó bất cứ lúc nào. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách quyền riêng tư, chúng tôi sẽ thay thế liên kết Chính sách quyền riêng tư của Google trên trang chủ của các trang web của chúng tôi bằng một liên kết có tên Chính sách bảo mật được cập nhật, không ít hơn 30 ngày. Tất cả các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư và / hoặc Điều khoản dịch vụ sẽ có hiệu lực khi được đăng và việc bạn tiếp tục sử dụng bất kỳ Trang web hoặc Dịch vụ nào của CÔNG TY sau khi đăng sẽ cấu thành sự chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi những thay đổi đó.

XVII. Tuân thủ GDPR

a. Giới thiệu

Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU (GDP GDPR) đã có hiệu lực trên toàn Liên minh châu Âu về 25th Tháng 5 2018 và mang đến những thay đổi quan trọng nhất đối với luật bảo vệ dữ liệu trong hai thập kỷ. Dựa trên quyền riêng tư theo thiết kế và thực hiện phương pháp dựa trên rủi ro, GDPR đã được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của thời đại kỹ thuật số. Thế kỷ 21st mang đến việc sử dụng công nghệ rộng rãi hơn, định nghĩa mới về những gì cấu thành dữ liệu cá nhân và sự gia tăng lớn trong xử lý xuyên biên giới. Quy định mới nhằm chuẩn hóa luật bảo vệ dữ liệu và xử lý trên toàn EU; liên kết các cá nhân mạnh mẽ hơn, quyền nhất quán hơn để truy cập và kiểm soát thông tin cá nhân của họ.

b. Cam kết của chúng tôi

CÔNG TY cam kết đảm bảo bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý và cung cấp cách tiếp cận phù hợp và nhất quán để bảo vệ dữ liệu. Chúng tôi luôn có một chương trình bảo vệ dữ liệu mạnh mẽ và hiệu quả, tuân thủ luật pháp hiện hành và tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhận ra nghĩa vụ của mình trong việc cập nhật và mở rộng chương trình này để đáp ứng cả hai yêu cầu của GDPR và Luật riêng tư của Hoa Kỳ. CÔNG TY được dành riêng để bảo vệ thông tin cá nhân dưới quyền của chúng tôi và liên tục phát triển một chế độ bảo vệ dữ liệu hiệu quả, phù hợp với mục đích và thể hiện sự hiểu biết và đánh giá cao Quy định mới. Sự chuẩn bị, thay đổi và tuân thủ GDPR của chúng tôi đã được tóm tắt trong tuyên bố này và bao gồm việc phát triển và thực hiện vai trò, chính sách, thủ tục, kiểm soát và biện pháp bảo vệ dữ liệu mới để đảm bảo tuân thủ tối đa và liên tục.

c. Cách chúng tôi chuẩn bị cho GDPR

COMPANY đã có mức độ bảo vệ và bảo mật dữ liệu nhất quán trong toàn bộ tổ chức của chúng tôi, tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi là tuân thủ hoàn toàn GDPR trước ngày 25 tháng 2018 năm XNUMX. Sự chuẩn bị của chúng tôi bao gồm: -

 • Kiểm toán thông tin - thực hiện kiểm tra thông tin trên toàn công ty để xác định và đánh giá thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ, nguồn gốc từ đâu, cách thức và lý do tại sao nó được xử lý và nếu và cho ai thông tin đó được tiết lộ.
 • Chính sách & Thủ tục - sửa đổi các chính sách và thủ tục bảo vệ dữ liệu để đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn của GDPR và bất kỳ luật bảo vệ dữ liệu liên quan nào, bao gồm: -
  • Bảo vệ dữ liệu - tài liệu chính sách và thủ tục chính của chúng tôi để bảo vệ dữ liệu đã được đại tu để đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu của GDPR. Các biện pháp trách nhiệm và quản trị được đưa ra để đảm bảo rằng chúng tôi hiểu và phổ biến đầy đủ và chứng minh nghĩa vụ và trách nhiệm của mình; với sự tập trung chuyên dụng vào quyền riêng tư theo thiết kế và quyền của cá nhân.
  • Lưu giữ và xóa dữ liệu - chúng tôi đã cập nhật chính sách và lịch trình lưu giữ của chúng tôi để đảm bảo rằng chúng tôi đáp ứng các nguyên tắc 'tối thiểu hóa dữ liệu' và 'giới hạn lưu trữ' và thông tin cá nhân được lưu trữ, lưu trữ và hủy theo tiêu chuẩn và đạo đức. Chúng tôi có các quy trình tẩy xóa chuyên dụng để đáp ứng nghĩa vụ 'Quyền được xóa' mới và nhận thức được khi nào điều này và các quyền của chủ thể dữ liệu khác được áp dụng; cùng với bất kỳ miễn trừ, khung thời gian phản hồi và trách nhiệm thông báo.
  • Vi phạm dữ liệu - các quy trình vi phạm của chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi có các biện pháp bảo vệ và biện pháp phù hợp để xác định, đánh giá, điều tra và báo cáo mọi vi phạm dữ liệu cá nhân trong thời gian sớm nhất. Các thủ tục của chúng tôi rất mạnh mẽ và đã được phổ biến đến tất cả nhân viên, khiến họ nhận thức được các dòng báo cáo và các bước cần tuân thủ.
  • Truyền dữ liệu quốc tế & tiết lộ của bên thứ ba - nơi CÔNG TY lưu trữ hoặc chuyển thông tin cá nhân bên ngoài EU, chúng tôi có các quy trình mạnh mẽ và các biện pháp bảo vệ an toàn để bảo mật, mã hóa và duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu. Các thủ tục của chúng tôi bao gồm đánh giá liên tục các quốc gia có đủ các quyết định đầy đủ, cũng như các quy định để ràng buộc các quy tắc của công ty; các điều khoản bảo vệ dữ liệu tiêu chuẩn hoặc các quy tắc ứng xử được phê duyệt cho các quốc gia không có. Chúng tôi thực hiện kiểm tra chuyên sâu nghiêm ngặt với tất cả những người nhận dữ liệu cá nhân để đánh giá và xác minh rằng họ có biện pháp bảo vệ phù hợp để bảo vệ thông tin, đảm bảo quyền đối tượng dữ liệu có thể thực thi và có biện pháp pháp lý hiệu quả cho các chủ thể dữ liệu khi áp dụng.
  • Yêu cầu truy cập chủ đề (SAR) - chúng tôi đã sửa đổi các quy trình SAR của chúng tôi để phù hợp với khung thời gian ngày 30 được sửa đổi để cung cấp thông tin được yêu cầu và để cung cấp miễn phí điều khoản này. Các quy trình mới của chúng tôi chi tiết cách xác minh chủ đề dữ liệu, các bước cần thực hiện để xử lý yêu cầu truy cập, miễn trừ áp dụng và bộ mẫu phản hồi để đảm bảo rằng giao tiếp với chủ thể dữ liệu tuân thủ, phù hợp và đầy đủ.
 • Cơ sở pháp lý để xử lý - chúng tôi đang xem xét tất cả các hoạt động xử lý để xác định cơ sở pháp lý để xử lý và đảm bảo rằng mỗi cơ sở đều phù hợp với hoạt động mà nó liên quan. Nếu có thể, chúng tôi cũng duy trì hồ sơ về các hoạt động xử lý của mình, đảm bảo rằng các nghĩa vụ của chúng tôi theo Điều 30 của GDPR và Phụ lục 1 của Dự luật bảo vệ dữ liệu được đáp ứng.
 • Thông báo / Chính sách bảo mật - chúng tôi đã sửa đổi (các) Thông báo bảo mật của mình để tuân thủ GDPR, đảm bảo rằng tất cả các cá nhân có thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý đã được thông báo về lý do tại sao chúng tôi cần nó, sử dụng như thế nào, quyền của họ là gì, thông tin được tiết lộ cho ai và những biện pháp bảo vệ nào được áp dụng để bảo vệ thông tin của họ.
 • Có được sự đồng ý - chúng tôi đã sửa đổi cơ chế đồng ý của chúng tôi để lấy dữ liệu cá nhân, đảm bảo rằng các cá nhân hiểu những gì họ đang cung cấp, tại sao và cách chúng tôi sử dụng nó và đưa ra những cách thức rõ ràng, xác định để đồng ý cho chúng tôi xử lý thông tin của họ. Chúng tôi đã phát triển các quy trình nghiêm ngặt để ghi nhận sự đồng ý, đảm bảo rằng chúng tôi có thể bằng chứng về việc chọn tham gia khẳng định, cùng với hồ sơ ngày và giờ; và một cách dễ dàng để xem và truy cập để rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào.
 • Marketing trực tiếp - chúng tôi đã sửa đổi từ ngữ và quy trình tiếp thị trực tiếp, bao gồm cả cơ chế chọn tham gia rõ ràng cho đăng ký tiếp thị; một thông báo rõ ràng và phương pháp để chọn không tham gia và cung cấp các tính năng hủy đăng ký trên tất cả các tài liệu tiếp thị tiếp theo.
 • Đánh giá tác động bảo vệ dữ liệu (DPIA) - nơi chúng tôi xử lý thông tin cá nhân được coi là rủi ro cao, liên quan đến xử lý quy mô lớn hoặc bao gồm dữ liệu kết án / tội phạm đặc biệt; chúng tôi đã phát triển các quy trình và mẫu đánh giá nghiêm ngặt để thực hiện các đánh giá tác động tuân thủ đầy đủ các yêu cầu Điều 35 của GDPR. Chúng tôi đã thực hiện các quy trình tài liệu ghi lại từng đánh giá, cho phép chúng tôi đánh giá rủi ro do hoạt động xử lý gây ra và thực hiện các biện pháp giảm thiểu để giảm thiểu rủi ro cho chủ thể dữ liệu.
 • Hiệp định xử lý - nơi chúng tôi sử dụng bất kỳ bên thứ ba nào để xử lý thông tin cá nhân thay mặt chúng tôi (ví dụ: Biên chế, Tuyển dụng, Lưu trữ, v.v.), chúng tôi đã soạn thảo Thỏa thuận Bộ xử lý tuân thủ và các quy trình thẩm định để đảm bảo rằng họ (cũng như chúng tôi), đáp ứng và hiểu rõ về họ / nghĩa vụ GDPR của chúng tôi. Các biện pháp này bao gồm đánh giá ban đầu và liên tục về dịch vụ được cung cấp, sự cần thiết của hoạt động xử lý, các biện pháp kỹ thuật và tổ chức tại chỗ và tuân thủ GDPR.
 • Dữ liệu danh mục đặc biệt- khi chúng tôi thu thập và xử lý bất kỳ thông tin danh mục đặc biệt nào, chúng tôi làm như vậy hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu của Điều 9 và có các biện pháp bảo vệ và mã hóa cấp cao đối với tất cả các dữ liệu đó. Dữ liệu danh mục đặc biệt chỉ được xử lý khi cần thiết và chỉ được xử lý khi trước tiên chúng tôi đã xác định được cơ sở Điều 9 (2) thích hợp hoặc điều kiện Lịch biểu 1 của Dự luật Bảo vệ Dữ liệu. Khi chúng tôi dựa vào sự đồng ý để xử lý, điều này rõ ràng và được xác minh bằng chữ ký, với quyền sửa đổi hoặc xóa sự đồng ý được ký hiệu rõ ràng.

c. Quyền đối tượng dữ liệu

Ngoài các chính sách và thủ tục được đề cập ở trên để đảm bảo các cá nhân có thể thực thi quyền bảo vệ dữ liệu của họ, chúng tôi cung cấp thông tin dễ dàng truy cập thông qua trang web của chúng tôi về quyền của một cá nhân được truy cập vào bất kỳ thông tin cá nhân nào mà CÔNG TY xử lý về họ và yêu cầu thông tin về: -

 • Dữ liệu cá nhân nào chúng tôi lưu giữ về họ
 • Mục đích của việc xử lý
 • Các loại dữ liệu cá nhân liên quan
 • Người nhận mà dữ liệu cá nhân đã / sẽ được tiết lộ
 • Chúng tôi dự định lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu
 • Nếu chúng tôi không thu thập dữ liệu trực tiếp từ họ, thông tin về nguồn
 • Quyền có dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác về chúng đã được sửa hoặc hoàn thành và quy trình yêu cầu này
 • Quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân (nếu có) hoặc hạn chế xử lý theo luật bảo vệ dữ liệu, cũng như phản đối bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào từ chúng tôi và được thông báo về mọi quyết định tự động mà chúng tôi sử dụng
 • Quyền khiếu nại hoặc tìm kiếm biện pháp tư pháp và liên hệ với ai trong những trường hợp đó

d. Bảo mật thông tin & Các biện pháp kỹ thuật và tổ chức

CÔNG TY rất coi trọng quyền riêng tư và bảo mật của các cá nhân và thông tin cá nhân của họ và thực hiện mọi biện pháp hợp lý và phòng ngừa để bảo vệ và bảo mật dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý. Chúng tôi có các chính sách và quy trình bảo mật thông tin mạnh mẽ để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi sự truy cập, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy trái phép và có một số biện pháp bảo mật, bao gồm: truyền thông được mã hóa bằng lớp ổ cắm bảo mật (SSL), kiểm soát truy cập của người dùng, chính sách mật khẩu được thi hành , mã hóa mật khẩu, bút danh, hạn chế truy cập thông tin, xác thực, v.v.

e. Vai trò và nhân viên GDPR

CÔNG TY đã chỉ định một Nhân viên bảo vệ dữ liệu (DPO) và đã chỉ định một nhóm bảo mật dữ liệu để phát triển và thực hiện lộ trình của chúng tôi để tuân thủ Quy định bảo vệ dữ liệu mới. Nhóm chịu trách nhiệm thúc đẩy nhận thức về GDPR trong toàn tổ chức, đánh giá mức độ sẵn sàng GDPR của chúng tôi, xác định bất kỳ khu vực khoảng cách nào và thực hiện các chính sách, thủ tục và biện pháp mới. CÔNG TY hiểu rằng nhận thức và hiểu biết của nhân viên liên tục là rất quan trọng đối với sự tuân thủ liên tục của GDPR và đã đưa nhân viên của chúng tôi vào các kế hoạch chuẩn bị của chúng tôi. Chúng tôi đã triển khai một chương trình đào tạo nhân viên cụ thể, chương trình này sẽ được cung cấp cho tất cả nhân viên trước tháng 5 25th, 2018 và là một phần của chương trình đào tạo hàng năm và cảm ứng của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về sự chuẩn bị của chúng tôi cho GDPR, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu (DPO) của chúng tôi.