Quyền riêng tư

Quyền riêng tư

FlatPyramid Privacy Policy

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và ưu tiên cao cho FlatPyramid. Chúng tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào có được trực tuyến mà không có sự cho phép từ người dùng gửi và chúng tôi sẽ không bao giờ.
Được đăng trong