Mô hình 3D quân sự

Mô Hình 3D Miễn Phí » Mô hình 3D quân sự

Hiện 1-24 kết quả 688

Tại đây, bạn có thể tìm thấy nhiều mô hình 3D khác nhau về thiết bị quân sự, xe bọc thép: xe tăng, tàu sân bay bọc thép, đơn vị tự hành, máy kéo, xe quân sự và các thiết bị khác cho quân đội và quân đội. Bạn có thể tìm và tải xuống cả hai mô hình chi tiết, thiết bị quân sự 3d chi tiết, và mô hình xe bọc thép và xe quân sự Low-Poly cho các dự án trò chơi, hoạt hình, v.v. FBX, OBJ, 3DS, C3D, Blender, với kết cấu, quét UVW, bản đồ bình thường, bản đồ đặc tả, shader.

Việc sử dụng các mô hình 3D trong một lĩnh vực quân sự có thể hữu ích nếu bạn đang tạo trò chơi, infographics đồ họa, hình ảnh động. Nó cũng hữu ích cho các doanh nghiệp tham gia sản xuất quân sự để hiển thị các dự án của họ cho các nhà đầu tư trong tương lai về triển lãm.

Cũng kiểm tra: