Làm thế nào Will Flat Pyramid Giám sát nội dung trên trang web?

Làm thế nào Will Flat Pyramid Giám sát nội dung trên trang web?

Flat Pyramid sử dụng các cơ chế khác nhau để làm cho việc phân phối nội dung bất hợp pháp hoặc tục tĩu gần như không thể.

Các sản phẩm vi phạm chính sách của chúng tôi sẽ bị xóa ngay lập tức và các thành viên đăng sản phẩm sẽ bị cấm. Ngoài ra, các thành viên được khuyến khích gắn cờ nội dung mà họ cho là vi phạm bản quyền và / hoặc tục tĩu.

Hãy nhớ điều này: Phân phối tài liệu có bản quyền là một trọng tội rất đắt.