Ghế mô hình 3D

Hiện 1-24 kết quả 227

Ghế 3D Mô hình cho Nội thất gia đình và văn phòng. Đó là đồ nội thất được thiết kế cho một người ngồi. Nó có lưng và ghế có hoặc không có tay vịn. Ghế khác với ghế bởi sự hiện diện của lưng. Sự khác biệt là sự thoải mái của sản phẩm. Đồng thời, phân có thể được coi là một loại ghế.

Chair 3d model – the most common and massive type of furniture used by 3d artists. There are many types, models and styles of them. Perhaps this type of furniture is influenced by fashion more than any other furniture. The inventors of the chair as a seat with a back, apparently, are the ancient Egyptians, the most ancient painted furniture belong to the third millennium BC.

The main parts of it are the seat, back, and legs. Traditionally, the chair has four legs, separate or connected in pairs in the construction of the type “scissors” (X-shaped design). The number of legs can vary, there are models of chairs without separate legs – for example, a cantilever chair. The back of a chair can be structurally a continuation of the rear legs (solid rear legs) or it can be a separate element, be solid, through or type-setting.

Ghế có thể cứng và mềm; Theo chất liệu và phương pháp sản xuất, ghế được mộc (từ các yếu tố gỗ cứng), uốn cong (từ gỗ cứng), dán (từ veneer), đan lát (từ đan lát), kim loại, nhựa và hỗn hợp.

Tải xuống mẫu 3D trên Flatpyramid ngay bây giờ.