Nghệ sĩ 3D:

Giới thiệu FlatPyramid Nghệ sĩ 3D

Các nghệ sĩ 3d trên FlatPyramid có nhiều năm kiến ​​thức trong ngành công nghiệp mô hình hóa và hoạt hình 3D như được phản ánh bởi công việc và kỹ năng của họ được liệt kê trong hồ sơ của họ. Một số kỹ năng có sẵn bao gồm: mô hình hóa hữu cơ 3d, hoạt hình nhân vật, vẽ kết cấu, kết xuất quang học, kết hợp, mô hình hóa nhân vật, thiết kế kiến ​​trúc và trực quan hóa, thiết kế hình ảnh 3d, gian lận, hiệu ứng đặc biệt, mô hình Photoshop, 3d, minh họa hoạt hình, hội họa, nhiếp ảnh, VFX và nhiều hơn nữa.

Cấp độ chuyên môn về phần mềm CG bao gồm: Autodesk 3ds Max, Softimage XSI, Maya, Mudbox, Adobe Photoshop, After Effects, Zbrush, Cinema 4d, Fryrender, Maxwell, Moi 3DmaxVray, AutoCad, Adobe Illustrator, Lightwave, Macromedia Flash, Milkshape, Kerkythea, Primier, Eyeonfusion, Fume FX, Afterburn, Rayfire & VRay.

Xem bên dưới Hồ sơ nghệ sĩ 3D nổi bật hiện tại và các mẫu 3D mẫu.