Các Điều Khoản của Dịch Vụ

Điều khoản dịch vụ

Chủ đề trợ giúp và các câu hỏi thường gặp liên quan đến các điều khoản dịch vụ của chúng tôi bao gồm giấy phép, bản quyền, EULA, chính sách liên kết, v.v.

Thỏa thuận thành viên và giấy phép người dùng cuối

BẠN NÊN CẨN THẬN ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SAU KHI SỬ DỤNG FLAT PYRAMID TRANG WEB VÀ / HOẶC BẤT K OF DỊCH VỤ NÀO ĐÃ QUA TRANG WEB NÀY HOẶC TRANG WEB LIÊN QUAN. HỢP ĐỒNG NÀY KHÔNG BAO GIỜ SỬ DỤNG FLAT PYRAMID WEBSITE, HỆ THỐNG VÀ GIẤY PHÉP SẢN PHẨM. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, BẠN KHÔNG NÊN SỬ DỤNG FLATPYRAMID TRANG MẠNG. B USNG CÁCH SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, TIN TỨC B ACCNG TRUY CẬP, TẢI XUỐNG TỪ, TẢI LÊN, HOẶC KHÁC, BẠN CHẤP NHẬN RATNG BẠN ĐÃ ĐỌC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, HIỂU R THNG

Thỏa thuận cấp phép giữa người bán và khách hàng

Cấp giấy phép và quyền: Đối với bất kỳ việc truyền Nội dung nào từ Người bán đến Khách hàng, cho dù việc truyền tải là kết quả của giấy phép hay tải xuống miễn phí, các điều khoản sau sẽ được áp dụng trừ khi các điều khoản hạn chế hơn được quy định trong mô tả văn bản của Nội dung:

Thông báo về Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (“DMCA”)

Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số năm 1998, có tại 17 USC § 512 (“DMCA”), cung cấp quyền truy đòi cho các chủ sở hữu tài liệu có bản quyền tin rằng quyền của họ theo luật bản quyền của Hoa Kỳ đã bị vi phạm trên Internet.

Bên ngoài Chính sách Liên kết

Trang web của chúng tôi và blogs chứa các liên kết siêu văn bản đến các trang web và thông tin khác được tạo và duy trì bởi các cá nhân và tổ chức khác. Các liên kết này chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn. Chúng tôi không kiểm soát hoặc đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, liên quan hoặc kịp thời của bất kỳ thông tin hoặc chính sách bảo mật nào được đăng trên các trang web được liên kết này. Bạn nên biết rằng những trang web này có thể

Tôi có mất bản quyền sản phẩm của mình sau khi nó được bán không?

Không. Bạn giữ bản quyền của mình trừ khi có quy định khác. Những gì bạn thực sự đang bán là giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng được cấp cho Khách hàng mua sản phẩm của bạn. Vui lòng xem Giấy phép Người dùng Cuối & Thỏa thuận Thành viên để biết thêm chi tiết.

Làm thế nào Will Flat Pyramid Giám sát nội dung trên trang web?

Flat Pyramid sử dụng các cơ chế khác nhau để làm cho việc phân phối nội dung bất hợp pháp hoặc tục tĩu gần như không thể. Các sản phẩm vi phạm chính sách của chúng tôi sẽ bị xóa ngay lập tức và các thành viên đăng sản phẩm sẽ bị cấm. Ngoài ra, các thành viên được khuyến khích gắn cờ nội dung mà họ cho rằng vi phạm…

Được đăng trong  Các Điều Khoản của Dịch Vụ